07/03/2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG PHÚ THỌ

(Đại hội đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020)

  

1.Tổng số đảng viên: 75  đồng chí (đến tháng 6 năm 2015, trong đó 68 đảng viên chính thức, 07 đảng viên dự bị)

2. Đại hội Đảng bộ sở Xây dựng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành gồm:

         1. Bí thư: Đồng chí Trần Quang Tuấn -  Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Sở;

         2. Phó Bí thư: Đồng chí Trương Xuân Chí - Phó Bí Thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở;

          - Các uỷ viên BCH gồm:

          3. Đồng chí Cao Tuấn Dũng - Bí thư Chi bộ 1 - Chánh Văn Phòng

          4. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai - Bí thư Chi bộ 2 - Phó Chánh Thanh tra

          5. Đồng chí Nguyễn Tiến Lương - Bí thư Chị bộ 3 - Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

          6. Đồng chí Đinh Quang Viễn 

          7. Đồng chí Hán Đức Mạnh -  Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ.

          8. Đồng chí Đào Hoàng Chinh - Bí thư Chi bộ 6 - Trưởng phòng Kiến trúc Quy hoạch

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Sở Xây dựng

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: 

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra:

+ Đồng chí Nguyễn Tiến Lương: Ủy viên BCH Đảng ủy

+ Đồng chí Lê Xuân Trường: Phó Chánh Thanh tra

 

4. Đảng bộ Sở Xây dựng hiện có 5 chi bộ trực thuộc gồm:

- Chi bộ 1: Ban chi ủy gồm có 3 đồng chí gồm:

          Đồng chí Cao Tuấn Dũng - Bí Thư

          Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí Thư

          Đồng chí Trương Thị Huệ - Chi ủy viên

- Chi bộ 2: Ban chi ủy gồm có 2 đồng chí gồm:

          Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai - Bí Thư

          Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí Thư

- Chi bộ 3: Ban chi ủy gồm có 3 đồng chí gồm:

          Đồng chí Nguyễn Tiến Lương- Bí Thư

          Đồng chí Đoàn Quang Hưng - Phó Bí Thư

          Đồng chí Lê Minh Hải - Chi ủy viên

- Chi bộ 4: Ban chi ủy gồm có 5 đồng chí gồm:

          Đồng chí Phan Mạnh Minh - Bí Thư

          Đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Phó Bí Thư

          Đồng chí Nguyễn Thị Minh Uyên - Chi ủy viên

  - Chi bộ 5: Ban chi ủy gồm có 5 đồng chí gồm:

          Đồng chí Đỗ Xuân Thành - Bí Thư

          Đồng chí Lê Phi Sơn - Phó Bí Thư

          Đồng chí Trần Thị Hiền - Chi ủy viên

          Đồng chí Lê Thiết Hùng - Chi ủy viên

          Đồng chí Hoàng Văn Hồng - Chi ủy viên

- Chi bộ 6: Ban chi ủy gồm có 02 đồng chí gồm:

           Đồng chí Đào Hoàng Chinh - Bí thư

           Đồng chí Nguyễn Thành Ngân - Phó Bí thư

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 95

Tất cả: 43,281