07/03/2018

I. LÃNH ĐẠO SỞ

1. Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở

 

2. Ông Trương Xuân Chí - Phó Giám đốc Sở

 

3. Ông Khuất Đăng Khoa - Phó Giám đốc Sở

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn Phòng Sở

Ông  Cao Tuấn Dũng -  Chánh Văn phòng

 

2. Thanh tra

 Ông Trần Bá Quyền - Chánh Thanh tra

 

3. Phòng Quản lý  nhà  và Thị trường bất động sản

Ông  Đinh Quang Viễn - Trưởng phòng

 

4. Phòng Kinh Tế Xây dựng 

Ông  Đoàn Quang Hưng - Trưởng phòng

 

5. Phòng Kiến trúc Quy hoạch

Ông  Đào Hoàng Chinh - Trưởng phòng

 

6. Phòng Vật Liệu Xây dựng

Ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Phòng

 

7. Phòng Hạ tầng Kỹ thuật

Ông  Trần Đức Hoành - Trưởng phòng 

 

8. Phòng Hoạt động xây dựng

Ông  Lê Minh Hải - Trưởng phòng 

 

9. Phòng Quản lý chất lượng công trình Xây dựng

Ông Nguyễn Tiến Lương - Trưởng phòng

 

III. CÁC TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

10. Trung tâm Quy hoạch xây dựng Phú Thọ

Ông Phạm Văn Đồng - Giám đốc Trung tâm

 

11. Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ

Ông Hán Đức Mạnh - Giám đốc Trung tâm

 

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 107

Tất cả: 43,301