Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1608/SXD-GÐ 10/10/2019 Tăng cường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

4526/UBND-NCKS 10/10/2019 Đẩy mạnh triển khai Luật Hột tịch và Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

553/SXD-GÐ 09/10/2019 Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình xây dựng phòng chống giông, lốc, mưa đá, sét đánh; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất năm 2019

1919/SXD-VLXD 31/01/2019 Khởi công xây dựng công trình và thực hiện sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

138/SXD-VLXD ngày 23/01/2019 31/01/2019 Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

142/BC-SXD 18/12/2018 Báo cáo triển khai kế hoạch số 5321/KH-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ

100/2018/NÐ-CP 27/11/2018 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng

1455/SXD-VLXD 13/11/2018 Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh

14/2018/QÐ-UBND 06/08/2018 Quyết định bổ sung điều 1, Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Phú Thọ

08/2018/QÐ-UBND 06/08/2018 Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

04/2018/TT-BXD 25/06/2018 Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

576/SXD-QLCL 25/05/2018 Tăng cường công tác quản lý an toàn lao động với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng

02/2018/TT-BXD 15/05/2018 Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

03/2018/TT-BXD 15/05/2018 Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

375/SXD-QLCL 03/05/2018 Triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động trong Xây dựng năm 2018

42/2017/NÐ-CP 21/04/2018 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

204/SXD-QLCL 21/04/2018 Hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn mùa mưa, bão 2018

193/SXD-VLXD 21/04/2018 Thực hiện nội dung theo Thông tư 13/2017/TT-BXD ngày 8/12/2017 của Bộ Xây dựng về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

37/2017/QÐ-UBND 21/04/2018 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến 2020 định hướng 2030

59/2015/NÐ-CP 14/03/2018 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 60

Tất cả: 43,236