Hỏi đáp

Ngày cập nhật: 12/08/2020

Hỏi :(Nguyễn Thắng )

Hỏi: Sở cho tôi hỏi về thủ tục đăng ký thi sát hạch chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình? Bao gồm các giấy tờ gì và nộp HS ở đâu?

Trả lời : (Admin)

Trả lời:

Thủ tục hành chính: cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân có thể tham khảo tại địa chỉ: https://phutho.vnptigate.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?AllThuTuc=0&maThuTuc=34632&thutuc=0&numCQ=32&dieuKienMoRong=&maCoQuan=SO_XAY_DUNG&maLinhVuc=&maMucDo=&maCapTT= Đăng ký với Sở Xây dựng Phú Thọ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ (Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ)
Ngày cập nhật: 09/07/2020

Hỏi :(Nguyễn Quang Hưng )

Hỏi: Tôi xin hỏi tháng 7 năm 2020 ngày nào xét Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của công ty vậy?

Trả lời : (Admin)

Trả lời:

Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có thời gian 20 ngày làm việc. Trong 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ, hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng sẽ họp, xét và cấp chứng chỉ cho tổ chức theo quy định
Ngày cập nhật: 19/12/2019

Hỏi :(Nguyễn Văn Quang )

Hỏi: Tôi học Đại học giao thông vận tải, trình độ chuyên môn kỹ sư Xây dựng cầu đường. Tôi đã có thời gian kinh nghiệm 7 năm làm công tác quản lý dự án tại Ban quản lý dự án huyện, đã tham gia quản lý dự án nhiều công trình Xây dựng dân dụng và Nông nghiệp và PTNT và đã có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2, đã có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án. Vậy tôi xin hỏi quý cơ quan tôi có đủ điều kiện để thi sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng dân dụng, Nông nghiệp & PTNT hạng 3 không?

Trả lời : (Admin)

Trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau: a) Điều kiện chung đối với cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề: - Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. - Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên đối với chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II; - Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp đối với chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng III. Cá nhân hành nghề quản lý dự án: Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. - Hạng II: Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở lên. - Hạng III: Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên. Như vậy căn cứ các yêu cầu chung và các yêu cầu điều kiện với chứng chỉ quản lý dự án, cá nhân gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để được xem xét, đánh giá cụ thể
Ngày cập nhật: 21/08/2019

Hỏi :(VÕ TUẤN ANH )

Hỏi: XIN CHO TÔI HỎI TÔI HỌC XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG. TÔI RA TRƯỜNG ĐƯỢC 8 NĂM, TÔI CÓ THAM GIA KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH NHIỀU CÔNG TRÌNH. VẬY CHO TÔI HỎI: NGÀNH CỦA TÔI CÓ THI CHỨNG CHỈ KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐƯỢC KHÔNG?

Trả lời : (Admin)

Trả lời:

Căn cứ Điều 45, 46 của Văn bản hợp nhất số 02 năm 2018 của Bộ Xây dựng Điều 45 Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau: a) Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên; b) Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên; c) Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp. 3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Điều 46. Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng 1. Các lĩnh vực cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng gồm: a) Khảo sát địa hình; b) Khảo sát địa chất công trình. 2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng phù hợp với lĩnh vực khảo sát quy định tại khoản 1 Điều này như sau: a) Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp I trở lên hoặc 03 công trình từ cấp II trở lên; b) Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp II trở lên hoặc 03 công trình từ cấp III trở lên; c) Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 02 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trở lên hoặc ít nhất 02 công trình từ cấp III trở lên hoặc 03 công trình từ cấp IV trở lên. 3. Phạm vi hoạt động khảo sát xây dựng: a) Hạng I: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng tất cả các nhóm dự án, các cấp công trình cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; b) Hạng II: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm B, công trình cấp II trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề; c) Hạng III: Được làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng dự án nhóm C, dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình cấp III trở xuống cùng lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ hành nghề.
Ngày cập nhật: 26/06/2019

Hỏi :(Vũ thành sơn )

Hỏi: Khi đi sat hach theo lich thong bao can đem theo giay to gi khong, le phi nop bao nhieu

Trả lời : (Admin)

Trả lời:

Sở Xây dựng trả lời: Khi cá nhân tham dự sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cần mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Sổ Hộ khẩu, bằng lái xe..); chi phí sát hạch 450.000 đ / 1 bài thi.
Ngày cập nhật: 06/04/2019

Hỏi :(Nguyễn minh vương )

Hỏi: Tôi có nộp hồ sơ thi sát hạch tư vấn giám sát xây dựng vào ngày 20/3/2019. Cho tôi hỏi khi nào có lịch thông báo thi vậy Admin?

Trả lời : (Admin)

Trả lời:

Lịch thông báo được cán bộ gọi qua số điện thoại cá nhân đăng ký. Đề nghị cá nhân chủ động theo dõi để biết thông tin lich sát hạch
Ngày cập nhật: 07/03/2019

Hỏi :(Đinh Huệ )

Hỏi: Nhà tôi ở trong ngõ ở khu 10 - xã Kim Đức thành phố Việt trì. Tôi muốn xây nhà, có phải xin cấp phép xây dựng không?

Trả lời : (Admin)

Trả lời:

Thẩm quyền cấp phép của Anh Huệ thuộc UBND thành phố Việt Trì. Đề nghị anh Huệ liên lạc với UBND thành phố để được hướng dẫn và giải quyết
Ngày cập nhật: 26/02/2019

Hỏi :(Đinh Xuân Lộc )

Hỏi: Thẩm quyền cấp phép xây dựng đối với loại công trình tôn giáo (chùa) trên địa bàn tỉnh phú thọ có quy định ở văn bản có hiệu lực gần nhất nào? việc xây dựng trên nền đất cũ có phải hoàn thiện thủ tục hành chính theo đúng trình tự pháp luật không. UBND cấp huyện (phòng kinh tế hạ tầng) có thẩm quyền cấp phép đối với loại công trình nào?địa chỉ trả lời vui lòng inbox qua gmail loc.phieubong@gmail.com.chân thành cảm ơn

Trả lời : (Admin)

Trả lời:

Đề nghị tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ số điện thoại 0915.801.289 (đồng chí Tạ Đình Anh - Chuyên viên Văn phòng (phụ trách một cửa) để được tư vấn, hướng dẫn theo quy định
Ngày cập nhật: 25/12/2018

Hỏi :(Đặng Thái Văn )

Hỏi: Cơ quan tôi có phòng xây dựng có các cán bộ đầy đủ kinh nghiệm, chuyên môn về xây dựng và đã có chứng nhận học lớp quản lý dự án chưa có chứng chỉ hành nghề giám đốc quản lý dự án. Xin hỏi, các dự án cải tạo, sử chữa có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 5 tỷ đồng (chỉ lập báo cáo KTKT) thì cơ quan của tôi có được xem là đủ điều kiện tự thực hiện hay không hay bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề giám đốc quản lý dự án?

Trả lời : (Phòng Quản lý hoạt động xây dựng tỉnh Phú Thọ)

Trả lời:

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 558/BBT-TTCNTT&TT ngày 13/12/2018 của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử đề nghị trả lời câu hỏi của nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ (câu hỏi gửi kèm). Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 2. Các cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định tại Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 3. Giám đốc quản lý dự án phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phù hợp với loại và quy mô dự án theo quy định tại Khoản 18, Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Ngày cập nhật: 31/10/2018

Hỏi :(Ngô Quang Việt )

Hỏi: Tôi muốn làm công bố hợp quy sản phẩm gạch ốp lát của công ty chúng tôi. tôi cần hướng dẫn thủ tục về hồ sơ.xin cảm ơn!

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Đề nghị gọi số 02103.846.534 (VP Sở) để được hướng dẫn chi tiết
Ngày cập nhật: 31/10/2018

Hỏi :(Ngô Quang Việt )

Hỏi: Tôi muốn làm công bố hợp quy sản phẩm gạch ốp lát của công ty chúng tôi. tôi cần hướng dẫn thủ tục về hồ sơ.xin cảm ơn!

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Đề nghị gọi số 02103.846.534 (VP Sở) để được hướng dẫn chi tiết
Ngày cập nhật: 05/07/2018

Hỏi :(Phạm Ngọc Thảo )

Hỏi: Hiện nay tôi không tìm thấy danh sách các đơn vị đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động và danh sách năng lực hoạt động của các đơn vị tư vân, nhà thầu thi công,... làm sao để biết thông tin đó? Cảm ơn!

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Đề nghị anh chị truy cấp địa chỉ http://hdxd.xaydung.gov.vn/cqlhdxd/danh-sach-nha-thau.html để tìm hiểu thông tin. Nếu đã được cấp chứng chỉ thì nội dung được công bố tại trang web của cục HĐXD
Ngày cập nhật: 20/06/2018

Hỏi :(cao trọng lĩnh )

Hỏi: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhà của bố mẹ tôi tại khu 6 xã đồng xuân huyện thanh ba tỉnh phú thọ được cấp năm 1998.trong sổ đỏ khu đất chỉ có tổng số m2 chứ không có sơ đồ bản vẽ mặt bằng.nay bố mẹ tôi cho tôi.vậy tôi sang tên đổi chủ thì sổ đỏ mới có bị trừ hành lang không?nếu tôi xây nhà thì phải chừa từ mép rãnh đường vào bao nhiêu? nhà tôi nằm trên tỉnh lộ 314.tôi xin cảm ơn

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Mọi ý kiến đề nghị cá nhân gọi tới số 02103846534 để được hướng dẫn. Trân trọng
Ngày cập nhật: 27/05/2018

Hỏi :(Vi thanh Đô )

Hỏi: A/c cho e hỏi ở sở mình bao giờ có đợt thi chứng chỉ hành nghề ak

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Hồ sơ cá nhân gửi đều tiếp nhận vào các ngày làm việc. Trân trọng thông tin cho anh!!
Ngày cập nhật: 14/05/2018

Hỏi :(Phạm Quý Chức )

Hỏi: Tôi đã kiến nghị với tp và tỉnh về vấn đề cấp giấy phép xây dựng hạ tầng 2 bên đường Vũ Thê Lan cho đến giờ đã gần 3 tháng sao vẫn ko thấy được trả lời.

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Mọi thông tin đề nghị anh liên lạc theo số 02103846534 để được hướng dẫn
Ngày cập nhật: 09/05/2018

Hỏi :(Vi thành Đô )

Hỏi: Chào anh chi cho e hỏi ở sở mình lịch thi chứng chỉ hành nghề xây dựng bao giờ có lịch thi ak

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Hồ sơ cá nhân gửi đều tiếp nhận vào các ngày làm việc. Trân trọng thông tin cho anh!!
Ngày cập nhật: 05/05/2018

Hỏi :(NGUYỄN ĐỨC KHOA )

Hỏi: Hỏi: Trên địa bàn tỉnh phú thọ, Đơn giá nhân công năm 2018 trên địa bàn tỉnh áp dụng quyết định nào của tỉnh? Mong được anh chị giải đáp sớm nhất.

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Anh có thể tải nội dung tại phần công bố giá, chỉ số giá xây dựng trên trang thông tin của Sở Xây dựng hoặc liên hệ 02103846534 để được hướng dẫn
Ngày cập nhật: 05/05/2018

Hỏi :(Nguyễn Đức Khánh )

Hỏi: Tôi xin hỏi việc xác định đơn giá nhân công xây dựng tại tỉnh phú thọ có còn sử dụng văn bản 2374/UBND-KT2 ngày 19/06/2015 nữa không? hiện tại đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước xây dựng trên địa bàn tỉnh phú thọ thì sử dụng văn bản nào để xác định đơn giá nhân công xây dựng?xin chân thành cảm ơn!

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Mọi thông tin đề nghị anh liên lạc theo số 02103846534 để được hướng dẫn
Ngày cập nhật: 10/04/2018

Hỏi :(Lê Tuấn Việt )

Hỏi: Tôi muốn thi lấy chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát, vậy khi nào thì Sở mình tổ chức đợt thi? Thời gian dự kiến bao lâu ạ.

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Hồ sơ cá nhân gửi đều tiếp nhận vào các ngày làm việc. Khi tổng hợp hồ sơ, hội đồng họp và thông báo cho cá nhân biết theo số điện thoại đăng ký. Thời gian là 01 quý tổ chức 1 lần tùy thuộc số lượng hồ sơ gửi. Trân trọng thông tin cho anh!!
Ngày cập nhật: 09/04/2018

Hỏi :(Nguyễn Đình Chung )

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề giám sát, thiết kế kết cấu của tôi do Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cấp ( do tôi xin cấp khi làm việc tại yên bái ) đến 2020 mới hết hạn. Hiện tôi đã chuyển công tác về tỉnh Phú Thọ. Xin hỏi, tôi xin cấp chứng chỉ bổ sung lĩnh vực hành nghề tại Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào?Cổng thông tin Sở XD phú tho có thông báo hiện nay tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho ca nhân theo Thông tư 12 phai ko ạ

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Mọi thông tin đề nghị liên hệ số 0915801289 - đồng chí Anh (VP) hoặc 02102222555 (cổng 105)
Ngày cập nhật: 15/03/2018

Hỏi :(Phan văn Dũng )

Hỏi: Tôi có thể nộp hồ sơ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng bằng Tập tin File ảnh được không? Và có thể gửi trực tuyến? Nếu được xin cho tôi được biết thông tin địa chỉ để gửi. Vì tôi đang làm việc ở xa không có thời gian về tận Sở mình để nộp hồ sơ. Trân trọng

Trả lời : (Admin web)

Trả lời:

Hồ sơ cá nhân có thể gửi qua đường bưu chính được anh nhé. Trân trọng gửi thông tin đến anh
Ngày cập nhật: 08/03/2018

Hỏi :(Hoàng Đàn )

Hỏi: Tại Điều 24 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp quy định: "1. Thẩm quyền quyết định dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định của doanh nghiệp: a) Căn cứ chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm và kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định từng dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định với giá trị không quá 50% vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định dự án nhưng không quá mức vốn của dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công". Tôi xin hỏi, vậy, dự án đầu tư theo quy định tại điểm này sử dụng nguồn vốn từ sản xuất kinh doanh, vốn tự có của doanh nghiệp hay bao gồm cả nguồn vốn được Nhà nước cấp cho doanh nghiệp để thực hiện việc sửa chữa, nâng cấp công trình do doanh nghiệp quản lý?Tại Điều 60 Luật Xây dựng quy định: "2. Đối với dự án sử dụng vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước, vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, giá trị quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước góp vốn để đầu tư xây dựng thì thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được quy định như sau: ... b) Người đại diện có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật quyết định đầu tư dự án". Xin hỏi, nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước được hiểu như thế nào? Nguồn gốc hình thành nguồn vốn này? Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ được cấp về cho doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để đầu tư sửa chữa công trình thì thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu có được áp dụng theo Điểm a, Khoản 1, Điều 24 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp không?

Trả lời : (Sở Xây dựng Phú Thọ)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 thì doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Do đó, việc đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn của doanh nghiệp Nhà nước (kể cả vốn vay thương mại) thì phải thực hiện các thủ tục đầu tư như đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật về xây dựng. Nếu ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% để khắc phục hậu quả mưa lũ được cấp cho doanh nghiệp Nhà nước thì thực hiện như đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trường hợp ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần thì thực hiện như đối với dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài ngân sách theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Ngày cập nhật: 08/03/2018

Hỏi :(Nguyễn Văn Dụ )

Hỏi: Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng của tôi do Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cấp đã hết hạn. Hiện tôi đã chuyển công tác về tỉnh Phú Thọ. Xin hỏi, tôi xin cấp lại chứng chỉ tại Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có được không? Nếu được thì thủ tục thế nào?

Trả lời : (Sở Xây dựng Phú Thọ)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương và cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương. Do đó, trường hợp ông Vĩnh đang công tác tại Hà Tĩnh thì có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tới Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh để được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.
Ngày cập nhật: 08/03/2018

Hỏi :(Hoàng Văn Loan )

Hỏi: Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD quy định, tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thì được tham gia hoạt động xây dựng các công trình cấp 4. Tuy nhiên, tại Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP lại quy định, tổ chức khi tham gia các lĩnh vực sau phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng: Khảo sát xây dựng; lập quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tư vấn quản lý dự án; thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Hiện nay đơn vị của tôi chưa có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, xin hỏi, vậy đơn vị của tôi có được tham gia hoạt động xây dựng không?

Trả lời : (Sở Xây dựng Phú Thọ)

Trả lời:

Trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực nhưng có người phụ trách chuyên môn có điều kiện năng lực phù hợp thì được tham gia các hoạt động xây dựng đối với các lĩnh vực theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
Ngày cập nhật: 08/03/2018

Hỏi :(Dương Văn Minh )

Hỏi: Đối với các công trình duy tu, sửa chữa, bảo trì hệ thống đường giao thông do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư thì có phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu chuyên ngành và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của Chủ đầu tư theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ hay không?

Trả lời : (Sở Xây dựng Phú Thọ)

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì: “a) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: Tên bộ phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành; b) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị có chi phí thực hiện từ 5 trăm triệu đồng trở lên từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình; c) Đối với công việc sửa chữa công trình không sử dụng vốn từ nguồn ngân sách nhà nước, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tham khảo, áp dụng các nội dung nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này.” Vì vậy, đối với các công trình sửa chữa, bảo trì hệ thống đường giao thông do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư có chi phí thực hiện từ 5 trăm triệu đồng trở lên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thì Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, tổ chức thi công và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 31

Tất cả: 233,731