27/11/2018

Sau khi nhận được Văn bản số 7416/BCT-ĐL ngày 14/9/2018 của Bộ Công Thương đề nghị góp ý kiến về việc bổ sung Dự án Nhà máy điện rác Phú Thọ vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia gửi kèm hồ sơ bổ sung quy hoạch do Cty CP Tư vấn xây dựng điện 1 lập năm 2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời.


Lễ khởi công xây dựng nhà máy được tổ chức ngày 12/10.

Theo nội dung hồ sơ bổ sung quy hoạch gửi kèm Văn bản số 7416/BCT-ĐL ngày 14/9/2018 của Bộ Công Thương thì Dự án Nhà máy điện rác Phú Thọ được dự kiến đầu tư xây dựng tại xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ có công suất xử lý rác thải thải 1.000 tấn/ngày, công suất phát điện 2x9MW với nhu cầu sử dụng đất khoảng 10ha. Để đảm bảo cơ sở xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia cần lưu ý một số nội dung sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 3, Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg ngày 05/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam quy định: “Quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch quản lý chất thải rắn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan”.

Đồng thời Dự án Nhà máy điện rác Phú Thọ có công suất 18MW thuộc quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh được quy định tại Khoản 6, Điều 3, Khoản 4, Điều 4, Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực.

Do vậy, cần nghiên cứu, điều chỉnh đối với quy hoạch hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 2032/QĐ-UBND ngày 17/6/2011 để làm cơ sở bổ sung Dự án Nhà máy điện rác Phú Thọ vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia nhằm đảm bảo cân đối lượng chất thải rắn phát sinh, khả năng cung cấp, đáp ứng khối lượng chất thải rắn đến các cơ sở xử lý chất thải rắn đã, đang hoạt động và sẽ được đầu tư mở rộng trong tương lai.

Dự án Nhà máy điện rác Phú Thọ được đầu tư theo giai đoạn nên cần bổ sung thuyết minh cụ thể về phân kỳ đầu tư đối với quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiến độ thực hiện của dự án.

Những hạng mục công trình như: Nhà máy chính, nhà điều hành, trạm cân, phân xưởng xử lý tro xỉ, hệ thống đường nội bộ, đường dây đấu nối với lưới điện của khu vực... và các thiết bị, dây chuyền công nghệ của nhà máy cần được thuyết minh tổng quan và bổ sung các bản vẽ cần thiết để thấy được quy mô đầu tư xây dựng của dự án.

Về việc sử dụng thiết bị, công nghệ của dự án cần được phân tích, đánh giá cụ thể để có thêm cơ sở khẳng định tính khả thi và hiệu quả của dự án.

Bộ Công Thương cần rà soát hồ sơ bổ sung Dự án Nhà máy điện rác Phú Thọ vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo yêu cầu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đảm bảo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định của pháp luật khác có liên quan nhằm làm rõ tính khả thi, tính hiệu quả của dự án để có đủ điều kiện xem xét, quyết định việc bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Để đảm bảo các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì hồ sơ bổ sung quy hoạch Dự án Nhà máy điện rác Phú Thọ cần được thuyết minh bổ sung về phương pháp xác định tổng mức đầu tư của dự án theo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để đảm bảo cơ sở pháp lý trong việc thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 360

Tất cả: 95,760