14/10/2021

Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 13-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X vè tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

/Uploads/files/15-ctr_signed-1143859.pdf

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5

Tất cả: 361,552