17/05/2021

Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận công chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn  ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý

Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Minh Tuấn - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Đình Thưởng - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Quốc hội đã công bố Quyết định về việc điều động công chức và lao động hợp đồng từ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ trực thuộc Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý từ ngày 10/5/2021.

Việc tổ chức chuyển giao thực hiện theo Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 ngày 18/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Theo đó, Văn phòng Quốc hội bàn giao 6 công chức và 3 lao động hợp đồng; cơ quan công đoàn, công đoàn viên và toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ về UBND tỉnh Phú Thọ quản lý để nhập với Văn phòng HĐND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh (bắt đầu hoạt động từ ngày 01/7/2021).

​Đại diện Công đoàn Văn phòng Quốc hội và Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ ký biên bản bàn giao và tiếp nhận Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ từ Công đoàn Văn phòng Quốc hội về trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh

Đại diện HĐND tỉnh Phú Thọ đã công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh khóa XVIII về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, trên cơ sở hợp nhất nguyên trạng Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh. Đại diện Sở Nội vụ công bố Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tiếp nhận công chức và lao động hợp đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn nhấn mạnh: Việc sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các đồng chí mong muốn lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng trau dồi, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người lao động phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để kịp thời triển khai hoạt động. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đồng thời giữ mối liên hệ chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội để tham mưu, tổ chức triển khai có hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cũng cảm ơn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí mong muốn Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ để các cán bộ, công chức, lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện tốt việc tham mưu, giúp việc, phục vụ cho hoạt động của tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 56

Tất cả: 261,583