30/09/2019

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với các bộ, ngành, địa phương tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 vào ngày 26/9.

 

 

NQH00460.jpg

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Nguồn: chinhphu.vn)

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận sự thẳng thắn, trách hiệm của các đại biểu đã góp ý, thảo luận nhằm làm tốt công tác phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019. Đồng chí khẳng định: Từ hội nghị này, Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành Nghị quyết để thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công, một nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị liên quan từ nay đến cuối năm 2019 và trong năm 2020, năm cuối kế hoạch đầu tư công trung hạn là 2016 - 2020.

Thủ tướng yêu cầu: Chủ tịch UBND cấp tỉnh, các Bộ trưởng, trưởng ngành, các đơn vị phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nỗ lực phấn đấu tối đa để giải ngân hết số vốn kế hoạch theo đúng tinh thần Nghị quyết 01 đã đề ra. Tìm ra nguyên nhân dẫn đến tiến độ giải ngân của đơn vị mình còn thấp. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ được giao.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương và đề nghị các đơn vị, địa phương phải  đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể, mạnh mẽ hơn để công tác giải ngân tốt hơn khi còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2019, cũng như rút kinh nghiệm năm nay để sang năm giải ngân kịp thời hơn, chặt chẽ hơn. Bên cạnh đẩy nhanh tiến độ thì cần quan tâm chất lượng công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Sẽ kiên quyết cắt vốn, chuyển vốn từ các công trình, dự án của bộ, ngành, địa phương không giải ngân được để các bộ, ngành, địa phương khác sử dụng có hiệu quả, kịp thời hơn.

DSC-1109.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì điểm cầu tại tỉnh Phú Thọ

Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu việc sử dụng và giải ngân vốn đầu tư hiệu quả. Các cơ quan chức năng đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho các dự án; phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán, rút vốn từ nhà tài trợ theo quy định.

Năm 2019, tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2019 được Quốc hội phê duyệt là gần 430.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân 9 tháng đầu năm thấp hơn cùng kỳ năm 2018, ước đạt trên 192.000 tỷ đồng, bằng 45,17% so với kế hoạch Quốc hội giao và bằng 49,14% kế hoạch do Thủ tướng chính phủ giao. Tỷ lệ giải ngân vốn trái phiếu chính phủ và ODA thấp hơn nhiều so với cùng kỳ. Nguyên nhân tiến độ giải ngân thấp là do vướng mắc về thể chế, quy định pháp luật; công tác lập kế hoạch chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn; công tác giao kế hoạch chậm chưa phù hợp với yêu cầu tiến độ các dự án, bao gồm cả giao kế hoạch từ trung ương cho các bộ, ngành, địa phương và giao kế hoạch vốn của bộ, ngành địa phương cho các dự án cụ thể. Riêng đối với nguồn vốn ODA, tiến độ giải ngân chậm là công tác chuẩn bị dự án sơ sài, một số dự án nước ngoài phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn hiệp định vay nên không thể giải ngân; thiếu vốn đối ứng để giải phóng mặt bằng, trả thuế VAT cho nhà thầu, vướng mắc về thủ tục cho vay lại;…

Đối với tỉnh Phú Thọ, giá trị giải ngân đến hết ngày 15/9/2019 là 1.129.469 triệu đồng/2.214.627 triệu đồng; đạt 51% kế hoạch được giao. Trong đó vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 77,4% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu đạt 73,7% kế hoạch; vốn nước ngoài ODA đạt 4,8%; vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 51,4% kế hoạch.

Mặc dù tiến độ giải ngân các nguồn vốn trong tỉnh đạt khá, tuy nhiên Phú Thọ vẫn gặp phải vướng mắc trong việc giải ngân nguồn vốn ODA. Trong 7 dự án ODA chỉ có 1 dự án Phát triển nông nghiệp có tưới WB7 được Kho bạc nhà nước tỉnh xác nhận số giải ngân là 21.976 triệu đồng. Nguyên nhân là do tính phức tạp trong hồ sơ, thủ tục thanh toán đối với vốn nước ngoài ODA; vướng mắc với các nhà thầu nước ngoài; khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; còn chậm giao vốn cho một số dự án.

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 169

Tất cả: 95,915