17/07/2021

Cuộc thi “Sáng tác tiêu đề -biểu tượng huyện Yên Lập"

Sở Xây dựng Phú Thọ trân trọng thông báo và mời gọi đông đảo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng huyện Yên Lập”. Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/10/2021 (có Thể lệ cuộc thi gửi kèm).

 

Thể lệ: /Uploads/files/the%20le%20cuoc%20thi%20sang%20tac%20tieu%20de-bieu%20tuong%20huyen%20yen%20lap.pdf

Phiếu đăng ký: /Uploads/files/phieu%20dang%20ky%20du%20thi%201.doc

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 50

Tất cả: 261,577