07/03/2018

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ SỞ XÂY DỰNG PHÚ THỌ

(Đại hội đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025)

  

1. Tổng số đảng viên: 86  đồng chí ( trong đó 82 đảng viên chính thức, 04 đảng viên dự bị)

2. Đại hội Đảng bộ sở Xây dựng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành gồm:

         - Ban Thường vụ:

         1. Bí thư: Đồng chí Trần Quang Tuấn -  Tỉnh uỷ viên, Bí Thư Đảng ủy - Giám đốc Sở;

         2. Phó Bí thư: 

         3. Uỷ viên: Đồng chí Nguyễn Tiến Lương - Chủ nhiệm UBKT

          - Các uỷ viên BCH gồm:

         4. Đồng chí Đào Hoàng Chinh - Bí thư chi bộ 6 - Phó Giám đốc Sở Xây dựng

         5. Đồng chí Lê Xuân Trường - Bí thư Chi bộ 1 - Chánh Văn Phòng

         6. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Chi bộ 2 - Trưởng phòng Quản lý xây dựng và phát triển đô thị

         7. Đồng chí Nguyễn Tiến Lương - Bí thư Chị bộ 3 

         8. Đồng chí Trần Tuấn Hưng - Bí thư Chi bộ 4 - Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng Phú Thọ

         9. Đồng chi Đỗ Xuân Thành - Bí thư Chi bộ 5 - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Phú Thọ

         10. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai - Uỷ viên BCH - Phó Chánh Thanh tra

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Sở Xây dựng

           - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra: Đồng chí Nguyễn Tiến Lương - Ủy viên Ban thường vụ

            - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra:

                     + Đồng chí Lê Xuân Trường - Uỷ viên BCH, Bí Thư Chi bộ 1, Phó Chủ nhiệm UBKT

                     + Đồng chí Đỗ Xuân Thành, Uỷ viên BCH, Uỷ viên Ban KT.

4. Đảng bộ Sở Xây dựng hiện có 6 chi bộ trực thuộc gồm:

- Chi bộ 1: Ban chi ủy gồm có 3 đồng chí gồm:

          Đồng chí Lê Xuân Trường - Bí Thư

          Đồng chí Nguyễn Thị Phúc Hạnh - Phó Bí Thư

          Đồng chí Lê Thị Thắm - Uỷ viên BCH Chi bộ

- Chi bộ 2

          Đồng chí Lê Minh Hải - Bí Thư

          Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí Thư

          Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai - Uỷ viên BCH Chi b

- Chi bộ 3:          

          Đồng chí Nguyễn Tiến Lương- Bí Thư

          Đồng chí Đoàn Quang Hưng - Phó Bí Thư

          Đồng chí Cao Phương Trường - Uỷ viên BCH Chi bộ

 - Chi bộ 4:

              Đồng chí Trần Tuấn Hưng - Bí Thư

              Đồng chí Nguyễn Hồng Giang - Phó Bí Thư

              Đồng chí Nguyễn Thành Viên - UV BCH Chi bộ

  - Chi bộ 5: Ban chi ủy gồm có 5 đồng chí gồm:

          Đồng chí Đỗ Xuân Thành - Bí Thư

          Đồng chí Phan Mạnh Ninh - Phó Bí Thư

          Đồng chí Trần Thị Hiền - Uỷ viên BCH Chi bộ

          Đồng chí Lê Thiết Hùng - Uỷ viên BCH Chi bộ

          Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Uỷ viên BCH Chi bộ

- Chi bộ 6

           Đồng chí Đào Hoàng Chinh - Bí thư

           Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư

           Đồng chí Phạm Thanh Huyền - Uỷ viên BCH Chi bộ

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 28

Tất cả: 261,555