10/08/2019

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo quyết liệt việc xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử 4 cấp từ trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Đây là một trong những bước đi mạnh mẽ nhằm từng bước xây dựng thành công Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NP-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử, góp phần thúc đẩy đổi mới lề lối, cách thức làm việc và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong các cơ quan nhà nước. 

 

 

image002_158.jpg

Cán bộ xã Võ Lao tích cực triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống QLVB&ĐH, dần thay thế việc sử dụng văn bản giấy

Mỗi ngày, UBND xã Võ Lao, huyện Thanh Ba tiếp nhận, lưu trữ hàng chục văn bản từ cấp trên gửi về. Chị Đỗ Thị Thu Huyền - Cán bộ Văn phòng thống kê xã Võ Lao cho biết: Trước đây, bằng cách làm thông thường, để xử lý một văn bản chỉ đạo, chúng tôi phải mất nhiều thời gian với những công đoạn như: Nhập sổ theo dõi, chuyển bộ phận văn phòng thống kê, trình lãnh đạo, chuyển bộ phận chuyên môn… Nếu hôm nào lãnh đạo xã đi vắng thì phải đợi về mới xử lý được. Cách làm thủ công ấy không chỉ mất nhiều thời gian trong việc phân loại, lưu trữ, mà còn tốn kém văn phòng phẩm, đôi khi không tránh khỏi việc thất lạc, sai lệch thông tin. Kể từ khi UBND huyện triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (Ioffice) đã giúp việc xử lý văn bản đi, đến trong thời gian ngắn, thuận tiện, khoa học hơn rất nhiều. Cán bộ xã có thể nắm bắt được quy trình xử lý công việc một cách nhanh chóng, có thêm điều kiện để nghiên cứu văn bản và giải quyết công việc chuyên môn hằng ngày.

Năm 2018 và những tháng đầu của năm 2019, Trục liên thông văn bản Quốc gia đã hoàn thành, bước đầu đi vào hoạt động, thử nghiệm thông suốt. Thủ tướng đã ký Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước nhằm tạo lập nền tảng cho bước phát triển mới của Chính phủ điện tử, hướng tới nền hành chính hiện đại, không giấy tờ.

Với tinh thần quyết tâm mạnh mẽ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành trong việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị tăng cường sử dụng hệ thống một cửa điện tử, gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số. Điểm nhấn là Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Phú Thọ, trong đó quy định rõ quy trình gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử; trách nhiệm của từng sở, ngành, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý, duy trì, sử dụng hệ thống quản lý văn bản để giải quyết công việc nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.

Sở cũng tích cực phối hợp với Viễn thông Phú Thọ xây dựng phần quản lý văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) Ioffice thống nhất, dùng chung cho toàn tỉnh, từ cấp tỉnh đến cấp xã và hoàn thành kết nối liên thông với Trục liên thông văn bản Quốc gia từ tháng 4/2019; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị trong việc thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử. Việc kết nối, liên thông phần mềm QLVB&ĐH điện tử tỉnh Phú Thọ với hệ thống Trục liên thông văn bản Quốc gia là điều kiện quan trọng bước đầu để triển khai thành công Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, Văn phòng UBND tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm ký số các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện ký số các văn bản điện tử giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị (trừ văn bản mật). 100% đơn vị cấp sở, cấp huyện đã triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm QLVB&ĐH, đảm bảo kết nối liên thông văn bản 4 cấp từ trung ương đến tỉnh, xã, bước đầu triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có ký số của các Bộ, ngành và thực hiện các giao dịch điện tử như: Kê khai thuế, kê khai BHXH…

Tính đến tháng 6/2019, toàn tỉnh đã thực hiện gửi, nhận 10.239 văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia; trên 90.500 văn bản được thực hiện gửi, nhận, xử lý trên hệ thống QLVB&ĐH. Hiện có 96% cán bộ công chức cấp sở và trên 88% cán bộ công chức cấp huyện được cấp tài khoản sử dụng phần mềm. Tỷ lệ văn bản đi, đến được số hóa trên phần mềm đạt 85%; 76,85% văn bản đi, đến được lãnh đạo đơn vị xét duyệt, chỉ đạo, giao việc trên phần mềm.

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số cho 100% sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và 80% UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo tính pháp lý của văn bản điện tử khi gửi, nhận. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý, tra cứu văn bản đi đến, tiết kiệm thời gian và chi phí giấy tờ, giảm thời gian xử lý công việc, mà còn giúp lãnh đạo kiểm tra, giám sát quá trình thực thi công việc của cán bộ công chức, viên chức một cách nhanh chóng, hiệu quả, chính xác.

Tuy nhiên hiện nay tình trạng sử dụng văn bản giấy tờ vẫn còn; một bộ phận cán bộ công chức nhìn chung chưa chủ động khai thác sử dụng văn bản điện tử để nâng cao năng suất lao động.

Trong thời gian tới, để đảm bảo triển khai thành công Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ, việc đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước tiếp tục là bước triển khai quan trọng nhằm từng bước thay đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường làm việc điện tử hiện đại, công khai, minh bạch, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí, thời gian.

Ông Lê Quang Thắng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Thời gian tới, Sở sẽ tích cực tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý, duy trì, vận hành hệ thống QLVB&ĐH đảm bảo hoạt động ổn định, duy trì kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, phục vụ tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng văn bản điện tử trong giải quyết công việc. Đồng thời, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin cốt lõi, đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu của tỉnh với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; xây dựng, nâng cấp hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ liên thông gửi, nhận văn bản điện tử.

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 165

Tất cả: 95,911