07/03/2018

1. Giới thiệu chung

Ngày 29 tháng 4 năm 1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký quyết định thành lập Bộ kiến trúc, nay là Bộ Xây dựng, Ty Kiến trúc Phú Thọ cũng được thành lập từ ngày đó, nay là Sở Xây dựng Phú Thọ.

Ngày mới được thành lập Ty Kiến trúc Phú Thọ chỉ có 17 người, có 1 Công ty kiến trúc với số lượng cán bộ công nhân viên là 83 người nay là Công ty cổ phần Xây dựng số I Phú Thọ. Có 1 đội vệ sinh đô thị gồm: 21 cán bộ công nhân viên để làm nhiệu vụ vệ sinh môi trường tại Thị xã Phú Thọ. Phần lớn cán bộ công nhân viên là bộ đội chuyển ngành, công nhân tuyển từ nông thôn ra, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật lúc đó chỉ có 1 cán bộ trung cấp và 4 cán bộ sơ cấp hội họa kiến trúc; đến năm 1960 được bổ sung thêm 18 cán bộ sơ cấp kiến trúc cho Văn phòng Ty và mỗi huyện có 1 cán bộ sơ cấp kỹ thuật.

2. Các giai đoạn phát triển

a. Giai đoạn 1958 – 1975

Đất nước vẫn còn bị chia cắt, Miền Bắc bước vào xây dựng đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội là hậu phương vững chắc cho Miền Nam  tiền tuyến chống Đế quốc Mỹ xâm lược. Trong giai đoạn này nguồn vốn đầu tư đều từ nguồn ngân sách tập trung của Nhà nước. Nhà nước điều hành bằng cơ chế kế hoạch hoá tập trung cao độ; tất cả cho sự nghiệp độc lập dân tộc giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng đều được xắp đặt trước, các đơn vị cơ sở hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của cấp trên giao xuống .

Mặc dù trong những điều kiện ban đầu còn rất nhiều khó khăn. Song Ngành xây dựng đã sớm ổn định tổ chức, bám sát chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, của Bộ Xây dựng, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Chúng ta đã chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành bằng tất cả trí tuệ tập thể, bằng nhiệt tình cách mạng, tình thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội tất cả cho giải phóng Miền Nam thống nhất tổ quốc.

Trong những năm 1960, Ngành Xây dựng Phú Thọ đã tập trung vào xây dựng hạ tầng cơ sở ở đô thị, các cơ sở công nghiệp chế biến nông lâm sản như: Giấy Lửa Việt, Rượu Đồng Xuân, Xí nghiệp Bột sắn, các cơ sở nước chấm. Đồng thời tiến hành xây dựng các công sở cho các cơ quan về làm việc, các bệnh viện và trường học ...Ngành đã tập trung triển khai xây dựng Nhà máy Xi măng Thanh Ba công suất 5 tấn/ngày, Xí nghiệp gạch Minh Khai Việt Trì với công suất 5 triệu viên/năm, Xí nghiệp gạch Sông Thao công suất 5 triệu viên/năm. Xí nghiệp Vôi Tràng São Phong Châu, làm xi măng mác thấp tại Văn Lung (Xi măng hồng làm bột xây) có công suất 500 tấn/năm đồng thời mở rộng khai thác cát sỏi tại Thanh Sơn, Dữu Lâu Việt Trì, Đầu Lô Đoan Hùng ... đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi trong toàn tỉnh .

Mặc dù điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn tất cả tập trung cho  tiền tuyến. Song tỉnh uỷ, UBND tỉnh vẫn quan tâm chăm lo đến công tác xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, cải thiện điều kiện sống và phúc lợi của nhân dân, cụ thể Công ty xây dựng Phú Thọ đã tiến hành xây dựng khu cơ quan Tỉnh  uỷ, UBND tỉnh, các cơ quan Ban ngành của Tỉnh và các Trường học phổ thông, các Trường dân tộc ở Thanh Sơn, Thanh Thuỷ ... các bệnh viện từ tỉnh đến huyện, để đào tạo đội ngũ trí thức xã hội chủ nghĩa và chăm lo sức khoẻ chữa bệnh cho nhân dân.

Các khu công nghiệp được xây dựng như: Giấy Lửa Việt, Cơ khí Đông Thành, Cơ khí Chè Thanh Ba, Nhà máy nước Việt Trì - Phú Thọ ... Đó là những công trình công nghiệp đầu tiên do ngành xây dựng. Đồng thời các Thị xã, Thị trấn huyện lỵ và Thành phố Việt Trì đã được quy hoạch và cải tạo, các khu nhà ở, cơ quan, nhà máy được xây dựng và hình thành nhanh chóng.

Các cửa hàng bách hoá dịch vụ thương nghiệp ở các thành phố, thị xã, thị trấn được xây dựng mới và cải tạo nâng cấp như bách hoá Phú Thọ, Bách hoá Việt Trì ... các trạm trại phục vụ cho nông nghiệp được xây dựng như trại giống Sơn Vy, Hợp Hải, Thanh Hà và hàng trăm nhà kho cửa hàng lương thực ở các huyện thị trong tỉnh cũng được xây dựng .

Năm 1964 Đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra  Miền Bắc, chúng đã phá huỷ hầu hết những gì nhân dân ta phải tốn bao công sức để xây dựng nên; Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội chậm lại hàng chục năm và làm đảo lộn nền nếp quản lý kinh tế lành mạnh. Giặc Mỹ đã ném hàng nghìn quả bom các loại  xuống nhiều cơ sở của ngành ta, phá huỷ nhiều nhà xưởng nhiều công trình và gây bao tang tóc cho cán bộ công nhân viên ngành ta ở trên công trường xây dựng Sân bay Phú Thọ, Giấy Lửa Việt. Ga Phú Thọ, công trường cát sỏi Bạch Hạc, Vôi Bạch Hạc, ...

Thực hiện chủ chương chuyển hướng kinh tế trong thời chiến của Đảng và Hồ Chủ Tịch, căn cứ điều kiện cụ thể của ngành, chúng ta đã giữ lại một lực lượng để bảo vệ, che chắn nguỵ trang cho công trình, bảo quản thiết bị và chuyển phần lớn lực lượng sang xây dựng những công trình phục vụ quốc phòng, giao thông vận tải, vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, chống địch bắn phá. Chúng ta đã xây dựng hàng chục công trình quốc phòng như nhà máy Thông tin 1650 ở Khải Xuân, Z121, Công trường 28 ấm Thượng, Đài phát sóng Đoan Hùng, hầm ngầm T3 Đông Thành, Cơ khí quốc phòng Thanh Hà, Ninh Dân .

Đào đắp hàng chục ụ pháo, bệ tên lửa cho bộ đội địa phương và quân chủ lực,...Xây dựng hàng trăm chiến hào, lán trại sơ tán của Trung ương, cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các cơ quan tỉnh như ở Thanh Sơn, Văn Lung, Khải Xuân, Hà Lộc, Đông Thành, Phù Ninh, xây dựng các kho lưu trữ tại Khải Xuân của tỉnh,...

Ngành ta đã tổ chức một đội xe vận tải gồm 20 chiếc đi phục vụ tuyến lửa, tổ chức một đội vận tải thường trực ứng cứu, ứng chiến, thành lập 1 đội khai thác than cho nhà máy Điện ở Minh Khai ...

Vì Miền nam ruột thịt chúng ta đã xây dựng các trường học cho học sinh Miền nam tập kết ra Bắc ở cây số 8 Tam Đảo, hàng nghìn cán bộ công nhân của ngành đã tình nguyện lên đường nhập ngũ chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Nhiều đơn vị tự vệ được thành lập vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu với khẩu hiệu "Tay bay tay súng", giặc đi ta lại xây dựng. Đã có 237 liệt sỹ của ngành hy sinh trên các chiến trận và 17 công nhân hy sinh trong các đợt oanh tạc của địch. Chúng ta luôn luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những người đồng đội trong ngành đã hy sinh. Những người đồng chí, đồng đội hiện vẫn còn đang công tác hoặc đã nghỉ hưu đã bỏ lại một phần cơ thể của mình, vì sự nghiệp độc lập dân tộc giải phóng Miền Nam thống nhất tổ quốc .

b. Giai đoạn 1976 - 1985

Là giai đoạn mở rộng đầu tư trong toàn quốc mục tiêu đầu tư và xây dựng phải hướng vào  phục vụ chiến lược của Đảng là phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, củng cố quốc phòng. Trên cơ sở đó nhiệm vụ đầu tư và xây dựng có những cải tiến theo yêu cầu: Chống hành chính quan liêu bao cấp trong công tác đầu tư và xây dựng cơ bản, mở rộng dân chủ trong giai đoạn nghiên cứu xác định phương án đầu tư và đề cao tính tập trung trong giai đoạn thực hiện đầu tư. Nhìn chung cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trong thời kỳ này vẫn thực hiện cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Nguồn vốn đầu tư  xây dựng hầu như chỉ có vốn ngân sách Nhà nước. Vật tư xây dựng được cấp theo kế hoạch có địa chỉ các cơ quan quản lý Nhà nước vừa có chức năng quản lý Nhà nước vừa có chức năng quản lý kinh tế.

Với khí thế vui mừng phấn khởi đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Khắc phục những khó khăn sau chiến tranh, tiếp tục củng cố và bổ xung lực lượng trong ngành. Kết hợp hài hoà có hiệu quả giữa nhiệm vụ quản lý Nhà nước và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bộ mặt đô thị và nông thôn đã có sự khởi sắc. Nhiều nhà máy, trạm trại, kho tàng, bệnh viện, nhà ga, trường học, đường giao thông các công trình công cộng đã được phục hồi và xây dựng mới. Các Trung tâm kinh tế chính trị của tỉnh và huyện đã được tập trung xây dựng như Thành phố Việt Trì, Thị xã Phú Thọ, ... Nhiều công trình có yêu cầu kỹ thuật đã thi công đạt chất lượng cao như: Khách sạn Sông Lô, Trường Cao Đẳng Phú Thọ, Nhà văn hoá Việt Trì, Nhà khách UBND tỉnh, Nhà Trưng bày Hùng Vương, Tượng đài chiến thắng Sông Lô, Nhà văn hoá Việt Trì, ...

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao cho ngành từ năm 1981 ngành xây dựng Phú Thọ đã đưa trên 200 cán bộ công nhân viên sang Lào xây dựng giúp tỉnh Luông Nậm Thà là tỉnh kết nghĩa với tỉnh ta. Đội ngũ những người quản lý những người thợ xây dựng ngành xây dựng Phú Thọ đã lao động hăng say tận tình, gắn bó với bạn như trong gia đình và đã được Nhà nước Lào tặng Huy chương Lao động hạng ba.

c. Giai đoạn từ năm 1989 tới nay

Từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nền kinh tế  nước ta, là nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ đó chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước được tách ra khỏi chức năng quản lý kinh tế. Nhà nước đã giao quyền tự chủ cho giám đốc các đơn vị, doanh nghiệp.

Đón nhận cơ chế mới, lúc ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ những nếp suy nghĩ, thói quen cũ vẫn đan xen trong tư duy và cách làm mới. Song với truyền thống hăng say lao động, ham, học hỏi, cầu tiến bộ,  Ngành xây dựng Phú thọ đã vươn lên đáp ứng những đòi hỏi của thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Đảng ta khởi xướng .

Công tác quản lý Nhà nước về xây dựng được tăng cường, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã thu được nhiều thành tích.

Trong đó công tác thẩm định các đồ án quy hoạch đã bám sát vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vào các quy trình, quy phạm vào các tiêu chuẩn quy hoạch Việt Nam ban hành do vậy chất lượng các đồ án quy hoạch đã được nâng cao, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Có thể kể ra đây một số đồ án quy hoạch có chất lượng được ngành thẩm định trình UBND tỉnh phê tuyệt. Như quy hoạch chung điều chỉnh Thành phố Việt Trì giai đoạn 1995 - 2010, quy hoạch chi tiết công viên Văn Lang với diện tích hơn 130 ha, khu công nghiệp Thuỵ Vân, Bạch Hạc, quy hoạch chung thị xã Phú Thọ và Trung tâm các huyện trong tỉnh. Việc xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng kinh tế - xã hội đã chấp hành tốt quy hoạch được duyệt.

Công tác thẩm định thiết kế và dự toán bám sát nội dung phê duyệt dự án được đầu tư xây dựng, áp dụng và tính toán chính xác các định mức đơn giá, các tiêu chuẩn quy phạm xây dựng, qua đó đã tiết kiệm được cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Công tác quản lý chất lượng công trình đã được tăng cường; trong những năm qua hầu như không có công trình xây dựng nào trên địa bàn có sự cố nghiêm trọng .

Lĩnh vực nhà ở được quan tâm đầu tư xây dựng, trên địa bàn tỉnh có trên 2 vạn m2 nhà ở chung cư được xây dựng tập chung ở Thành phố Việt Trì, Bãi Bằng, và SuPe Lâm Thao. Đến nay, hhiều khu nhà ở, khu đô thị mới đang được hình thành như: Khu đô thị Minh Phương; Khu nhà ở Trầm Sào; Đồng Mạ; Nam Đồng Mạ,...

Một trong những nhu cầu không thể thiếu được của đời sống và sản xuất là nhu cầu sử dụng nước. Ngay từ những năm 1970 ngành xây dựng Phú Thọ được giao nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước cho sinh hoạt của nhân dân Thành phố Việt Trì và các nhà máy sản xuất công nghiệp. Nhà máy nước Việt Trì với công suất 36.000m3/ngày đêm là tiền thân của Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ ngày nay. Trước yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Được sự quan tâm của UBND tỉnh cộng với sự nỗ lực của đội ngũ CNVC-LĐ trong Công ty quyết tâm đầu tư đổi mới công nghệ. Cho tới nay nhiều dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy nước Việt Trì; Nhà máy nước Thị xã Phú Thọ; Phù Ninh,... đã được đầu tư xây dựng nâng công suất, trang thiết bị hiện đại hơn đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Dự án Nhà máy xử lý Rác thải đô thị Việt Trì, Xí nghiệp xử lý và chế biến chất thải Trạm Thản đã đi vào hoạt động góp phần đáng kể vào xử lý vệ sinh môi trường của thành phố Việt Trì và vùng lân cận.

Công nghiệp vật liệu xây dựng trong ngành cũng không ngừng phát triển đặc biệt là công nghiệp sản xuất xi măng. Từ cơ sở sản xuất xi măng thủ công đến nay ngành ta đã có nhiều Nhà máy sản xuất xi măng với công suất lớn, chất lượng xi măng đạt tiêu chuẩn ISO 9001, khảng định được thương hiệu tin cậy  trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Để đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch điều chỉnh phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 .

Bên cạnh công nghiệp sản xuất  xi măng công nghiệp sản xuất gạch, vật liệu xây dựng khác đã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về số lượng và chất lượng.

Lĩnh vực thi công xây lắp là một lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh rất nhạy cảm trong cơ chế thị trường. Chịu sự chi phối của quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Hoạt động trong lĩnh vực này các đơn vị thi công xây lắp trong ngành không ngừng được tôi luyện đã vững vàng tự khẳng định được trên thị trường trong tỉnh và ngoài tỉnh, đã để lại được niềm tin yêu với ngành xây dựng Phú Thọ cũng như các bạn hàng, qua đó khẳng định vai trò lớn đóng góp cho sự lớn mạnh của ngành xây dựng Phú Thọ . Với bàn tay tài hoa và trí tuệ của đội ngũ những nhà quản lý và những người thợ xây dựng ngành xây dựng Phú Thọ đã xây dựng được hàng ngàn công trình phục vụ cho quốc phòng, an ninh, cho công nghiệp, cho nông nghiệp cho văn hoá phúc lợi công cộng, cho kết cấu hạ tầng,... Đã và đang đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

Cùng với hành trình của đội ngũ những người thợ xây lắp là đội ngũ những người làm công tác tư vấn xây dựng. Bắt đầu từ một tổ khảo sát thiết kế lực lượng còn yếu trình độ năng lực hạn chế phương tiện làm việc và công nghệ lạc hậu. Tới nay đã có hàng trăm Công ty tư vấn xây dựng, với đội ngũ đông đảo kiến trúc sư, kỹ sư các chuyên ngành được đào tạo bài bản, đáp ứng được yêu cầu thời kỳ đẩu mạnh CNH, HĐH đất nước, nhiều đồ án thiết kế có chất lượng nâng cao.

Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của công tác khoa học kỹ thuật. Những năm qua Ngành xây dựng Phú Thọ quan tâm đẩy mạnh sự nghiệp nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống có hiệu quả rõ rệt. Nhiều đề tài khoa học kỹ thuật, đề tài khoa học quản lý, hàng ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất, đổi mới cơ cấu tổ chức, cải tiến công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Chỉ tính trong những năm gần đây. Ngành xây dựng Phú Thọ đã có hàng trục đề tài khoa học, hàng trăm sáng kiến cải tiến làm lợi cho đơn vị, cho Nhà nước hàng tỷ đồng.

Nhiều đồng chí giám đốc và cán bộ kỹ thuật - Nghiệp vụ các Công ty đơn vị trong ngành đã được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo được UBND tỉnh tặng danh hiệu nhà quản lý giỏi v.v...

Đội ngũ công nhân viên chức lao động ngành xây dựng Phú Thọ hăng say trong lao động và học tập đạt được nhiều thành tích. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực có hiệu quả của tổ chức Công đoàn ngành xây dựng Phú Thọ .

Công đoàn ngành xây dựng Phú Thọ đã thực sự phát huy được vai trò của tổ chức chính trị - xã hội đại diện bảo vệ quyền - lợi ích chính đáng hợp pháp cho đội ngũ công nhân viên chức lao động ngành xây dựng Phú Thọ. Công đoàn Ngành xây dựng đã lập được nhiều thành tích, xứng đáng với sự tin cậy của CNVC-LĐ và Công đoàn cấp trên. Nhiều năm được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xây dựng công đoàn vững mạnh và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trong những năm qua ngoài việc thực hiện nhiệm vụ được Bộ Xây dựng và UBND tỉnh giao cho, hàng năm Ngành xây dựng Phú Thọ đã tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng tham gia hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào từ thiện, phong trào khuyến học,.v.v...

Các Công ty đơn vị trong ngành đã thành lập quỹ khuyến học để tặng thưởng khuyến khích giúp đỡ con em cán bộ công nhân viên lao động trong ngành học giỏi, giúp đỡ các cháu còn khó khăn ...

Trải qua chặng đường những tháng năm lịch sử, tổ chức của ngành có hai lần thay đổi. Sau 10 năm thành lập, vào năm 1968 hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Phú. Từ đó ngành xây dựng Vĩnh Phú hoạt động liên tục cho tới năm 1997 Tỉnh Vĩnh Phú chia tách, tỉnh Phú Thọ tái lập lại, ngành xây dựng Phú Thọ tiếp tục hoạt động đến nay. Tổ chức và năng lực của ngành xây dựng Phú Thọ không ngừng lớn mạnh. Tới nay ngành xây dựng Phú Thọ có hệ thống các Công ty xây lắp; Công ty sản xuất vật liệu xây dựng; Công ty tư vấn xây dựng; Công ty Xi măng; Công ty Cấp nước,... lớn mạnh; Có hệ thống quản lý Nhà nước từ tỉnh đến các huyện, thành, thị. Tổng số cán bộ công nhân viên chức - lao động trong ngành là trên 3.340 người. Trong đó nhiều đồng chí có trình độ đại học và trên đại học... tổng tài sản hiện nay ngành đang quản lý lên tới hàng ngàn tỷ đồng .

Ở các Huyện, Thành, Thị các Phòng Quản lý đô thi, Phòng Kinh tế – Hạ tầng thuộc UBND các Huyện, Thành, Thị tham mưu giúp UBND Huyện, Thành, Thị quản lý Nhà nước về xây dựng. Trong những năm qua tổ chức của phòng luôn được bổ xung, kiện toàn. Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ được nâng cao, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng được nhiệm vụ trên địa bàn. Có sự phối kết hợp đạt hiệu quả cao với các cơ quan quản lý ngành dọc trên tỉnh và Trung ương,...

Những thành tựu của ngành xây dựng Phú Thọ đạt được là đáng tự hào. Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu và các kết quả đạt được của ngành Xây dựng Phú Thọ qua từng thời kỳ, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể cán bộ, công nhân viên chức lao động của toàn ngành như Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cùng nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Xây dựng, của UBND tỉnh... cho các tập thể, cá nhân người lao động.

Có được thành tích đó là do chúng ta có sự đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng của cán bộ công nhân viên chức lao động trong ngành, với tinh thần lao động cần cù, ý chí tự lực tự cường, dũng cảm sáng tạo vượt qua mọi khó khăn gian khổ quyết tâm vươn lên hoàn thành nhiệm vụ .

Mỗi cán bộ công nhân công chức viên chức lao động Ngành xây dựng Phú Thọ ý thức sâu sắc rằng, để có được sự trưởng thành và thành tích đạt được như hiện nay là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Bộ xây dựng, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Phú thọ ... có sự kết hợp, phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ có hiệu quả của các Sở ban ngành, của các huyện, thành thị và nhân dân trong tỉnh và bạn bè gần xa trong cả nước .

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2

Tất cả: 455,833