24/06/2019

Hiện nay, tại các đô thị trên cả nước vẫn còn tồn tại nhiều nhà chung cư và công trình công cộng được xây dựng từ lâu, đã hết niên hạn sử dụng, chất lượng bị xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân. Trước thực trạng đó, ngày 15/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc rà soát, đánh giá, kiểm định an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị. Được sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng đã tích cực tham mưu tổ chức triển khai các bước kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị trên địa bàn tỉnh, qua đó đã xác lập được danh mục các công trình cần thực hiện đánh giá bước 2 (kiểm định, đánh giá chi tiết) báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện.

            Đến tháng 5 năm 2019, thực hiện trách nhiệm được giao, Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với UBND các huyện, thành, thị và một số chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng công trình có dấu hiệu nguy hiểm phải đánh giá bước 2 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; qua công tác kiểm tra nhận thấy: Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã quan tâm thực hiện trách nhiệm triển khai đánh giá bước 2 đối với các công trình thuộc danh mục UBND tỉnh yêu cầu; đã tổ chức rà soát cho đầu tư xây dựng công trình thay thế; có kế hoạch cải tạo, xây dựng lại hoặc đã yêu cầu ngừng sử dụng các công trình xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn hoặc lên kế hoạch kêu gọi đầu tư để xây dựng lại. Ví dụ như Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã bố trí nguồn vốn và tổ chức kiểm định được 6/11 công trình thuộc danh mục cần kiểm định đánh bước 2, bước đầu lên kế hoạch thực hiện triển khai các công việc tiếp theo sau kiểm định. Tuy nhiên, hầu hết các cơ quan, đơn vị chưa bố trí được hoặc chưa bố trí đủ vốn để tổ chức triển khai đánh giá bước 2 các công trình thuộc danh mục có dấu hiệu nguy hiểm theo quy định; chưa quyết liệt trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện; còn để tình trạng cho sử dụng tạm đối với một số công trình đã xuống cấp khá nghiêm trọng; chưa ban hành hướng dẫn hoặc có giải pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình lân cận.

            Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi sát sao, đôn đốc chủ sở hữu, chủ quản lý sử dụng các công trình thuộc danh mục có dấu hiệu nguy hiểm khẩn trương tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình theo quy định để có phương án cải tạo hoặc phá dỡ công trình. Đối với các công trình chưa thực hiện kiểm định, đánh giá hoặc dự kiến phá dỡ, yêu cầu chủ quản lý sử dụng ngừng sử dụng công trình để đảm bảo an toàn về người, tài sản và công trình lân cận; có các biện pháp che chắn không cho người vào khu vực công trình. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đang tiếp tục tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng đối với một số công trình được UBND tỉnh giao./.

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 137

Tất cả: 95,883