14/02/2022

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025

/Uploads/files/2260_QD-TTg%20duy%e1%bb%87t%20%c4%91i%e1%bb%81u%20ch%e1%bb%89nh%20QH.pdf (File Quyết định)

https://drive.google.com/file/d/1rHGbrxBPvQkwF7LbKY2r5vfo6Q5aS8iD/view?usp=sharing (Bản vẽ Quy hoạch chung)

https://drive.google.com/file/d/1ckV7mHmoQPOedXC8SoWLES9Tr0kJhb3g/view?usp=sharing (Hồ sơ quy hoạch)

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 24

Tất cả: 363,882