07/02/2021

Năm 2020, Phú Thọ là một trong những tỉnh đi đầu trong việc triển khai Chính quyền điện tử liên thông, đồng bộ, thống nhất 3 cấp. Các nền tảng cơ bản của Chính quyền điện tử không chỉ kết nối liên thông giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, mà còn đồng bộ đến tận cấp huyện, xã giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

Cán bộ xã Sơn Hùng sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để gửi nhận văn bản điện tử

Thay đổi cách thức làm việc

Đã thành thông lệ, mỗi ngày đến cơ quan, việc đầu tiên của ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê là truy cập vào hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành để kiểm tra, xử lý công việc. Việc gửi, nhận văn bản tích hợp chữ ký số và điều hành công việc hoàn toàn trên hệ thống đã giúp xã tiết kiệm được chi phí, công tác chỉ đạo điều hành được triển khai nhanh chóng, kịp thời.

"Việc gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng đã được UBND huyện, xã triển khai từ năm 2017 nhưng chưa thực sự hiệu quả. Từ khi triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đồng bộ toàn tỉnh, từ tháng 6/2020 đến nay, các văn bản đi, đến của xã đều được gửi nhận trên môi trường mạng (trừ những văn bản mật). Đặc biệt, việc áp dụng chữ ký số để xử lý các văn bản đi đã giúp công việc được xử lý nhanh chóng, giảm khoảng 80% lượng văn bản giấy so với trước đây" - ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết.

Huyện Tân Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã

Tại xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, nhờ triển khai hiệu quả hệ thống truyền hình trực tuyến đến tận cấp xã từ tháng 5/2020 đã hỗ trợ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thời gian qua.

Ông Nguyễn Vinh Dự - Chủ tịch UBND xã Phùng Nguyên cho biết: Là đơn vị được sáp nhập từ 3 xã: Hợp Hải, Kinh Kệ và Sơn Dương, trước đây để triển khai các cuộc họp toàn xã mất khá nhiều thời gian và công sức chuẩn bị. So với cách tổ chức hội nghị truyền thống thì tổ chức hội nghị trực tuyến không những tiết kiệm, hiệu quả hơn mà còn giúp cán bộ, đảng viên lĩnh hội kịp thời các nội dung của hội nghị để tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt, thời gian qua từ cấp huyện đến cấp xã liên tục triển khai nội dung họp đột xuất về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhờ đó công việc triển khai được nhanh chóng, hiệu quả hơn.               

Hiện nay, hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành đã được nâng cấp, hoàn thiện đảm bảo kết nối liên thông từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Nếu như năm 2019, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử tích hợp chữ ký số qua hệ thống ở cấp huyện, đặc biệt là cấp xã đạt thấp, thì đến nay 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và 207/225 xã, phường, trị trấn (tỷ lệ 92% số xã) đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế văn bản giấy. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đã kết nối từ tỉnh, huyện đến 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh.

Cán bộ Bộ phận Một cửa điện tử huyện Thanh Ba hướng dẫn người dân tra cứu danh mục TTHC có thể giải quyết qua DVCTT

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND các huyện, thành, thị và các xã, phường, thị trấn đã sử dụng đồng bộ, thống nhất hệ thống Cổng dịch vụ công, tiếp nhận 296.931 hồ sơ và thực hiện giải quyết 291.384 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,3% hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết theo hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 là 30%, vượt 10% chỉ tiêu Chính phủ giao. Với hệ thống nền tảng Chính quyền điện tử được xây dựng và hoàn thiện đồng bộ đã giúp cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã thay đổi phương thức làm việc, tổ chức lưu trữ, quản lý và khai thác thông tin điện tử thay thế phương thức làm việc truyền thống. Trên 70% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Anh Đỗ Tiến Luận - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn chia sẻ: Trung bình mỗi ngày xã tiếp nhận khoảng trên 10 hồ sơ thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận, theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính được triển khai kịp thời, thuận lợi hơn nhờ Hệ thống Cổng dịch vụ công và Một cửa điện tử. Nhiều kết quả thủ tục hành chính được trả ngay trong ngày; tiết kiệm kinh phí in ấn từ 20 - 30 triệu đồng/năm.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả cả 3 cấp

Năm 2020 là năm có bước đột phá với nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng Chính quyền điện tử. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành của các cơ quan quản lý Nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo; phối hợp, đôn đốc các sở, ngành, huyện, thành, thị quyết liệt đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành và chữ ký số ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Chưa bao giờ Chính quyền điện tử lại được chỉ đạo thúc đẩy thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt như thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo ban hành nhiều văn bản để thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hiệu quả, thực chất hơn.

Người dân đăng ký giải quyết TTHC qua DVCTT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chủ trương giãn cách xã hội nhưng vẫn phải song hành với phát triển kinh tế, đảm bảo các hoạt động xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Sở cũng phối hợp với UBND 13/13 huyện, thành, thị tổ chức tập huấn nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cấp huyện, xã trong triển khai xây dựng Chính quyền điện tử.

Bước sang năm 2021, xây dựng Chính quyền điện tử tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử đảm bảo chất lượng, hiệu quả, khả thi cả 3 cấp. Phấn đấu cung cấp 85% dịch vụ mức 3, 4; đảm bảo tối thiểu 40% dịch vụ công mức độ 3, 4 của tỉnh được kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, 4 đạt 40% trên tổng số hồ sơ toàn tỉnh. Trên 85% hồ sơ công việc cấp tỉnh,70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Ông Trịnh Hùng Sơn - TUV, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Hiệu quả đem lại từ Chính quyền điện tử đã được khẳng định thời gian qua, phục vụ đắc lực hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu xây dựng Nghị quyết về tăng cường hoạt động của chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Tập trung triển khai hệ thống điện tử quản lý, chỉ đạo, điều hành giám sát công việc 3 cấp từ tỉnh đến xã, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, để Chính quyền điện tử thực sự chuyển biến thực chất, các cấp, ngành, địa phương đang tích cực triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống dùng chung của tỉnh đến 100% cấp huyện và cấp xã, cho phép người dân, doanh nghiệp dễ dàng trao đổi với cơ quan nhà nước và theo dõi tình trạng xử lý phản ánh, kiến nghị trên môi trường mạng. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đề cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường tổ chức các chương trình hướng dẫn cho người dân tiếp cận, khai thác thông tin và thực hiện giao dịch với chính quyền các cấp trên môi trường mạng.

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 66

Tất cả: 233,690