13/01/2021

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng Phú Thọ

/Uploads/files/Q%c4%90%2003%20C%c3%b4ng%20khai%20s%e1%bb%91%20li%e1%bb%87u%20%20d%e1%bb%b1%20to%c3%a1n%202021.pdf

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 17

Tất cả: 361,493