24/09/2018

Tài liệu cuộc họp 27 tháng 9 năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thuỷ chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở; quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới, khu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Giấy mời

/Uploads/files/GM%20s%e1%bb%91%20185(1).doc

Báo cáo

/Uploads/files/1_%20T%c3%a0i%20li%e1%bb%87u%20h%e1%bb%8dp%20theo%20GM%20s%e1%bb%91%20185_GM_UBND.doc

Dự thảo 

/Uploads/files/D%e1%bb%b1%20th%e1%ba%a3o%20Quy%20tr%c3%acnh%20N%c6%a0XH%20ng%c3%a0y%2005_9.doc

/Uploads/files/Quy%20%c4%91%e1%bb%8bnh%20N%c6%a0TM%2c%20K%c4%90TM%20ng%c3%a0y%2005_9.doc

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 60

Tất cả: 95,798