20/12/2019

Thực hiện Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 9/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội Xuân 2020, ngày 10/12/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5749/UBND-KTN về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những tháng cuối năm và dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý, Lễ hội Xuân 2020.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm về trật tự an toàn giao thông. Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tham mưu kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh. Công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; đặc biệt phải xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khảo sát, kiến nghị khắc phục các bất hợp lý về hạ tầng, tổ chức giao thông, các “điểm đen” về tai nạn giao thông. Phân công lực lượng tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thông suốt, an toàn các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh Phú Thọ, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2020, Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ Hội xuân 2020;

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải; chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông để kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông; sửa chữa, khắc phục những yếu tố gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ; thực hiện tốt công tác duy tu, bảo trì các tuyến đường giao thông; chỉ đạo hoàn thành công tác cắm biển báo theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định. Chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm quy định về khám sức khỏe, xét nghiệm ma túy, chất kích thích đối với lái xe kinh doanh vận tải.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, giải pháp thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, chấp hành nghiêm túc;

 UBND các huyện, thành, thị bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, tăng cường các giải pháp để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp giải tỏa hành lang an toàn giao thông; bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa thuộc địa bàn quản lý. Chỉ đạo Ban An toàn giao thông cấp huyện nâng cao vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn; nhất là trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở địa phương trong dịp Tết Dương lịch 2020, Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ Hội xuân 2020.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng có liên quan, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”. Duy trì, phát triển đa dạng các phong trào quần chúng, mô hình tự quản, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông bảo đảm phù hợp, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư.

Chi tiết văn bản: /Uploads/files/5749-ubnd-ktn_signed.pdf

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 96

Tất cả: 95,783