31/01/2021

Ngày 11/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 110/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý chấn chỉnh công tác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Trong thời gian gần đây, trên toàn quốc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn, sự cố nghiêm trọng liên quan đến các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đặc biệt là thang máy chở người và chở hàng (gọi chung thang máy) làm chết và bị thương nhiều người. Để phòng ngừa tai nạn, sự cố liên quan đến các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung như sau:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành, thị và đơn vị liên quan tăng cường, phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên đề về việc tuân thủ pháp luật về an toàn lao động; kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong các tòa nhà, khu chung cư, công trình xây dựng có sử dụng thang máy trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Xác nhận các cá nhân, tổ chức có khai báo sử dụng đối tượng kiểm định theo quy định tại Phụ lục I, Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

2. Sở Xây dựng: Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng đối với thang máy, đặc biệt trách nhiệm của Ban quản trị các tòa nhà, khu chung cư có sử dụng thang máy trên địa bàn quản lý, theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quản lý, sử dụng nhà chung cư và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy.

Tăng cường quản lý quản lý các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đặc thù trong lĩnh vực xây dựng như cần trục tháp, vận thăng, cần bơm bê tông, hệ thống cốp pha, sàn treo nâng người, hệ thống giàn giáo; tăng cường quản lý an toàn trong các công trình xây dựng, đặc biệt các công trình tiếp giáp khu dân cư, đường giao thông.

3. Sở Giao thông vận tải: Tăng cường quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù trong lĩnh vực giao thông vận tải như các máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động lắp đặt, sử dụng trên phương tiện giao thông vận tải.

4. Sở Công Thương: Tăng cường quản lý các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động đặc thù trong lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là vật liệu nổ công nghiệp, các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về phòng nổ.

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, kiên quyết khởi tố các vụ tai nạn nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người do vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động; xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với vụ việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong sử dụng thang máy.

6. UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường quản lý các loại máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên đề về việc tuân thủ pháp luật về an toàn lao động trong các toà nhà, khu chung cư, công trình xây dựng có sử dụng thang máy trên địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 46

Tất cả: 233,670