20/12/2019

Ngày 19/12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (Chỉ thị 32). Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết chủ trì hội nghị. 

 

 

IMG-1060.jpg

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại hội nghị (Ảnh: chinhphu.vn)

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phạm Xuân Khai - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, huyện, thành, thị của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả trong công tác GDPBPL thời gian qua. Đồng chí yêu cầu: Thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần coi PBGDPL nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; xác định đây là yêu cầu mang tính tất yếu, khách quan trong bối cảnh hiện nay.

Đồng chí lưu ý các đơn vị, địa phương chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; quan tâm thực hiện công tác thi đua khen thưởng và khắc phục các hạn chế thiếu sót trong thực hiện PBGDPL. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới thuộc phạm vi quản lý của từng đơn vị. Đổi mới nội dung PBGDPL, đa dạng hóa các hình thức, cách thức triển khai đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao công tác chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc thực hiện Chỉ thị 32 và nhấn mạnh: Các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL, đảm bảo cân đối, đồng đều giữa các vùng, các đối tượng. Đổi mới tổ chức bộ máy cán bộ thực hiện công tác PBGDPL; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL, hướng tới tính chuyên sâu, chuyên nghiệp. Thực hiện tốt công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo và trong các nhà trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, xây dựng và mở rộng hình thức tìm hiểu pháp luật qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội facebook chính thức của các đơn vị; tăng cường hệ thống thông tin cơ sở góp phần đưa pháp luật đến gần với người dân.

DSC-4088.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 32, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL được nâng lên. Thể chế, chính sách của công tác PBGDPL được hoàn thiện, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ. Số lượng, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL từng bước được cải thiện, nâng cao; nội dung PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhu cầu xã hội, nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Nguồn lực tài chính cũng như các chính sách hỗ trợ cho đội ngũ những người làm công tác PBGDPL từng bước được đảm bảo. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật đã được triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa, nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Qua 15 năm thực hiện, tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật ngày càng giảm. Nhờ việc triển khai tốt công tác PBGDPL, tính đến cuối năm 2018 đã có 8.805/11.147 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, chiếm 79%.

Tại Phú Thọ, nhiều chương trình, đề án PBGDPL được triển khai đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thay đổi nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thời gian qua, đã có khoảng 200.000 người dân tộc thiểu số và người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn được PBGDPL. Có 598/599 trường phổ thông có thư viện đạt chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT, trong đó ngăn sách pháp luật của thư viện được quan tâm đầu tư, mua sắm thường xuyên.

Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Thanh niên đã ban hành Chương trình phối hợp tổ chức PBGDPL cho thanh thiếu niên ở các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật vào Tháng thanh niên và Ngày pháp luật hằng năm. Hiện BTV Tỉnh đoàn duy trì tốt hoạt động 287 Câu lạc bộ thanh niên lồng ghép với các nội dung giáo dục pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội, dân số - kế hoạch hóa gia đình; 600 đội thanh niên xung kích, tuyên truyền; 55 cổng trường an toàn giao thông…

Các cấp Hội Luật gia phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trên 1.000 buổi PBGDPL, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại địa bàn các xã, phường, thị trấn với trên 100.000 lượt người tham gia; tham gia gần 1.500 vụ việc trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho gần 4.000 lượt người. Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, xã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục pháp luật, tư vấn tái hòa nhập cộng đồng cho hàng nghìn lượt can phạm nhân; xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm làm tốt PBGDPL tại các đơn vị, cơ sở, địa phương, địa bàn còn nhiều phức tạp, khó khăn để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong tình hình mới…

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 358

Tất cả: 95,757