15/08/2018

Sở Xây dựng trân trọng thông báo lịch sát hạch chứng chỉ hành nghề và danh sách cá nhân tháng 8 năm 2018

/Uploads/files/new%20doc%202018-08-15%2015_10_50_1.pdf

Danh sách đủ điều kiện sát hạch

/Uploads/files/7_1_%20danh%20sa%cc%81ch%20th%c3%b4ng%20ba%cc%81o%20thi.xls

Danh sách không đủ điều kiện sát hạch

/Uploads/files/7_2_%20danh%20sa%cc%81ch%20kh%c3%b4ng%20%c4%91a%cc%a3t.xls

 

Sở Xây dựng trân trọng thông báo!

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 59

Tất cả: 95,797