14/10/2021

Từ 13 giờ 30’ ngày 14/10/2021, điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày 13/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 4677/UBND-KGVX về một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; hướng dẫn của Bộ Y tế (tại các Văn bản số 8318/BYT-DP ngày 03/10/2021, số 8399/BYT-MT ngày 06/10/2021) về công tác xét nghiệm, cách ly đối với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quản lý người vào địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Hoạt động kiểm soát người vào tỉnh Phú Thọ:

Duy trì hoạt động 10 Chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh, từ chốt số 01 đến chốt số 10 (ban hành tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh); đồng thời, tạm thời dừng hoạt động của 11 Chốt kiểm soát dịch COVID-19 còn lại (ban hành tại Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Điều kiện khi qua các Chốt kiểm soát dịch:

Đối với người đến/trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ thấp - cấp độ 1 (màu xanh) và nguy cơ trung bình - cấp độ 2 (màu vàng): Thực hiện khai báo y tế.

Đối với người đến/trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ cao - cấp độ 3 (màu da cam) và nguy cơ rất cao - cấp độ 4 (màu đỏ): Thực hiện khai báo y tế và phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong thời hạn 72 giờ.

Trong trường hợp người qua chốt có các dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng nghi ngờ, phải được thực hiện xét nghiệm Test nhanh kháng nguyên tại Chốt kiểm soát dịch, kể cả khi đã có Giấy xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

2. Áp dụng các biện pháp phòng chống dịch đối với người đến/trở về từ các vùng nguy cơ: Tất cả các trường hợp vào tỉnh phải thực hiện khai báo y tế tại các Chốt kiểm soát dịch và địa phương nơi đến/lưu trú.

Trường hợp đến/trở về từ địa phương cấp độ 4:  Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin: Tự thực hiện theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi cư trú trong 7 ngày; thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR; cơ quan y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm và thu phí tại nhà, nơi lưu trú. Tuân thủ quy định 5K trong suốt quá trình tự theo dõi sức khỏe.

Đối với người tiêm 1 liều vắc xin: Áp dụng cách ly tại nhà, nơi cư trú trong 7 ngày; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR; cơ quan y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm và thu phí tại nhà, nơi lưu trú. Tuân thủ quy định 5K trong suốt quá trình cách ly, tự theo dõi sức khỏe.

Đối với người chưa tiêm vắc xin: Áp dụng cách ly y tế tại Cơ sở cách ly tập trung cấp huyện quản lý trong vòng 14 ngày; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 3 lần bằng RT-PCR. Chi phí cách ly tập trung, xét nghiệm do người cách ly chi trả.

(Lưu ý: Trước mắt áp dụng biện pháp phòng, chống dịch theo cấp độ 4 đối với tất cả các trường hợp đến/trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai cho đến khi có thông báo mới).

Trường hợp đến/trở về địa phương cấp độ 3: Đối với người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin: Tự thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến/ trở về; thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ. Luôn tuân thủ quy định 5K và hạn chế tối đa tiếp xúc.

Đối với người chưa tiêm hoặc tiêm 1 liều vắc xin: Áp dụng cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng test nhanh hoặc RT-PCR; cơ quan y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm và thu phí tại nhà. Tuân thủ quy định 5K trong suốt quá trình cách ly, tự theo dõi sức khỏe.

Trường hợp đến/trở về từ địa phương cấp độ 1 và 2: Không phải cách ly y tế; luôn thực hiện 5K, thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

Đối với phương tiện giao thông “luồng xanh”: Thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam và hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ.

Đối với người mới hoàn thành cách ly y tế tập trung tại các địa phương khác trở về lưu trú tại địa bàn tỉnh: Tiếp tục cách ly tại nhà/ nơi lưu trú 14 ngày; thực hiện xét nghiệm test nhanh hoặc RT-PCR 01 lần vào ngày thứ 14.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định phòng, chống dịch đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú theo đúng qui định đối với các trường hợp người đến/về địa bàn; đặc biệt là người đến/trở về từ vùng có mức độ nguy cơ cấp độ 3 và 4 (trước hết là Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An).

Chỉ đạo các Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn phụ trách tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân đã đảm bảo các điều kiện cần thiết lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch.

Thường xuyên cập nhật đánh giá mức độ nguy cơ từng địa bàn thuộc các tỉnh, thành phố theo công bố của Bộ Y tế trên website https://moh.gov.vn/dia-diemcach-ly để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo quy định.

Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung tại Văn bản này; kịp thời thông báo, điều chỉnh các vùng nguy cơ theo công bố của Bộ Y tế để UBND các huyện và các Chốt kiểm soát dịch áp dụng thực hiện. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch và các cơ quan Trung ương để đề xuất, điều chỉnh bổ sung kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn cho phù hợp.

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 15

Tất cả: 361,562