04/05/2022

V/v đôn đốc thực hiện tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình nhà ở, chung cư cũ và công trình xây dựng trên địa bàn mùa mưa bão 2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1313/UBND-KTN ngày 19 tháng 4 năm 2022

/Uploads/files/signed-signed-don%20doc%20tang%20cuong%20cac%20bien%20phap%20dam%20bao%20an%20toan%20ctxd%202022.pdf

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 41

Tất cả: 363,899