Số KH: 37/2017/QÐ-UBND
Tên VB: Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến 2020 định hướng 2030
CQBH: UBND tỉnh Phú Thọ
Loại VB: VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Ngày BH: 21/04/2018
Trích yếu:

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến 2020 định hướng 2030

Tải file

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 25

Tất cả: 102,375