Số KH: 42/2017/NÐ-CP
Tên VB: Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
CQBH: Chính phủ
Loại VB: Văn bản QPPL
Ngày BH: 21/04/2018
Trích yếu:

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tải file

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 12

Tất cả: 102,362