Số KH: 04/2018/TT-BXD
Tên VB: Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.
CQBH: Bộ Xây dựng
Loại VB: Văn bản QPPL
Ngày BH: 25/06/2018
Trích yếu:

Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời.

Tải file

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 9

Tất cả: 102,359