Số KH: 1455/SXD-VLXD
Tên VB: Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
CQBH: Sở Xây dựng
Loại VB: VĂN BẢN SỞ
Ngày BH: 13/11/2018
Trích yếu:

Thực hiện Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng, trong thời gian vừa qua, Sở Xây dựng đã tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công đối với các công trình thuộc dự án sản xuất vật liệu xây dựng sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư của UBND. Việc quản lý, giám sát thực hiện đầu tư đối với các Chủ đầu tư thực hiện xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh cần phải có sự vào cuộc của UBND các huyện, thành, thị và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nơi có dự án đầu tư.

Theo quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, điều kiện để khởi công xây dựng các công trình thuộc các dự án nêu trên, các Chủ đầu tư cần phải có giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp. Sau khi hoàn thành việc xây dựng công trình thuộc dự án, theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ điều kiện để đưa công trình thuộc dự án vào sử dụng, Chủ đầu tư phải lập Báo cáo hoàn thành công trình (kèm theo hồ sơ) gửi về Sở Xây dựng Phú Thọ để tổ chức kiểm tra nghiệm thu theo quy định; chủ đầu tư chỉ được đưa các công trình thuộc dự án vào sử dụng khi được Sở Xây dựng Phú Thọ chấp thuận bằng văn bản.

Do vậy, để làm tốt công tác phối hợp quản lý, giám sát thực hiện đầu tư đối với các công trình thuộc các dự án sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm của Chủ đầu tư, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1455/SXD-VLXD ngày 01 tháng 11 năm 2018 về việc phối hợp tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh (có sao văn bản đính kèm).

Tải file

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2

Tất cả: 382,790