Số KH: 10/2019/TT-2019
Tên VB: thông tư ban hành định mức xây dựng http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/856737/37
CQBH: Bộ Xây dựng
Loại VB: Văn bản QPPL
Ngày BH: 20/01/2020
Trích yếu:

thông tư ban hành định mức xây dựng

http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/856737/37

Tải file

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 6

Tất cả: 102,356