Số KH: 98/2019/NÐ-CP
Tên VB: Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
CQBH: Chính phủ
Loại VB: Văn bản QPPL
Ngày BH: 20/01/2020
Trích yếu:

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tải file

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 40

Tất cả: 102,390