Số KH: 1126/SXD-KT&VLXD
Tên VB: Về việc thực hiện công bố hợp quy sản phẩm Đá xây dựng theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
CQBH: Sở Xây dựng
Loại VB: VĂN BẢN SỞ
Ngày BH: 14/07/2020
Trích yếu:

Về việc thực hiện công bố hợp quy sản phẩm Đá xây dựng theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Tải file

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 10

Tất cả: 383,883