Số KH: 18/2020/QÐ-UBND
Tên VB: Về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
CQBH: UBND tỉnh Phú Thọ
Loại VB: VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Ngày BH: 14/08/2020
Trích yếu:

Về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải file

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 49

Tất cả: 513,372