Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
93/KH-BATGT 30/05/2022 Kế hoạch triển khai Giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2022

771/SXD-QLN&PTÐT 11/05/2022 Về việc đăng tải thông tin về các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở đủ điều kiện huy động vốn; đủ điều kiện được phép bán nhà hình thành trong tương lai; đã được phép chuyển nhượng quyền sử đụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ lần 1 (tháng 5/2022)

143/QÐ-SXD 27/09/2021 Quyết định phê duyệt nội dung, hình thức xét tuyển viên chức năm 2021

110/QÐ-SXD 20/07/2021 Quyết định Về việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của đơn vị dự toán năm 2021

874/QÐ-BTTTT 12/07/2021 Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

821/KH-SXD 10/05/2021 Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2021

762/KH-SXD 10/05/2021 Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến của Sở Xây dựng,giai đoạn 2021-2025

351/SXD-GÐ 04/03/2021 V/v thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình xây dựng phòng tránh dông, lốc, mưa đá, sét đánh, hạn hán; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất năm 2021.

220/SXD-GÐ 30/01/2021 V/v hướng dẫn, đôn đốc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

2373/SXD-KT&VLXD 30/12/2020 V/v triển khai phổ biến Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

1580/SXD-KTQH&QLN 18/09/2020 Triển khai thực hiện Nghị định 117/2015/NĐ-CP của Chính Phủ

18/2020/QÐ-UBND 14/08/2020 Về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

18/2020/QÐ-UBND 14/08/2020 Về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

119/QÐ-SXD 05/08/2020 Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị về TTHC qua cổng dịch vụ công quốc gia tại Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

1144/SXD-GÐ 17/07/2020 tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn

1126/SXD-KT&VLXD 14/07/2020 Về việc thực hiện công bố hợp quy sản phẩm Đá xây dựng theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

18/06/2020 Một số tài liệu phòng chống thiên tai cho công trình năm 2020

1145/BXD-KHCN 18/06/2020 Hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão

18/06/2020 quy trình kiểm định các công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình

2686/BXD-KHCN 18/06/2020 yêu cầu đảm bảo an toàn trong lắp đặt bồn nước, bể nước chế tạo sẵn cho nhà và công trình

08/2020/QÐ-UBND 01/06/2020 Về việc bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

538/SXD-GÐ 23/04/2020 Thực hiện các biên pháp an toàn xây dựng phòng tránh giông, lốc, mưa đá, sét đánh, hạn hán; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất năm 2020

440/SXD-GÐ 31/03/2020 Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2020

98/2019/NÐ-CP 20/01/2020 Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

18/2019/TT-BXD 20/01/2020 thông tư hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng

17/2019/TT-BXD 20/01/2020 thông tư hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng

16/2019/TT-BXD 20/01/2020 Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

15/2019/TT-BXD 20/01/2020 Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

14/2019/TT-BXD 20/01/2020 Thông tư 14/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng

13/2019/TT-BXD 20/01/2020 Thông tư quy định về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

12/2019/TT-BXD 20/01/2020 Thông tư hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng

11/2019/TT-BXD 20/01/2020 Thông tư xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

10/2019/TT-2019 20/01/2020 thông tư ban hành định mức xây dựng http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/856737/37

09/2019/TT-BXD 20/01/2020 Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

11/2019/QÐ-UBND 27/12/2019 Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

81/2019/NÐ-CP 09/12/2019 Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

69/2019/NÐ-CP 05/12/2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

13/2018/NÐ-CP 22/11/2019 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Tiếp cận thông tin

104/2016/QH13 22/11/2019 Luật Tiếp cận thông tin

1874/SXD-QLXD 13/11/2019 Cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

1858/SXD-KTXD&VLXD 13/11/2019 Cung cấp số liệu phục vụ báo cáo Bộ Xây dựng

1850/SXD-KT&VLXD 13/11/2019 Phối hợp công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

1621/SXD-KTQH&QLN 18/10/2019 Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ năm 2020 và giai đoạn 2021-2025

1608/SXD-GÐ 10/10/2019 Tăng cường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

4526/UBND-NCKS 05/12/2019 Đẩy mạnh triển khai Luật Hộ tịch và Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

553/SXD-GÐ 09/10/2019 Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình xây dựng phòng chống giông, lốc, mưa đá, sét đánh; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất năm 2019

1919/SXD-VLXD 31/01/2019 Khởi công xây dựng công trình và thực hiện sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

138/SXD-VLXD ngày 23/01/2019 31/01/2019 Hướng dẫn sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

142/BC-SXD 18/12/2018 Báo cáo triển khai kế hoạch số 5321/KH-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ

100/2018/NÐ-CP 27/11/2018 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 3

Tất cả: 455,839