Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
11/2019/QÐ-UBND 27/12/2019 Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

81/2019/NÐ-CP 09/12/2019 Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

69/2019/NÐ-CP 05/12/2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

13/2018/NÐ-CP 22/11/2019 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Tiếp cận thông tin

104/2016/QH13 22/11/2019 Luật Tiếp cận thông tin

4526/UBND-NCKS 05/12/2019 Đẩy mạnh triển khai Luật Hộ tịch và Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

100/2018/NÐ-CP 27/11/2018 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng

02/2018/TT-BXD 15/05/2018 Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

03/2018/TT-BXD 15/05/2018 Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

37/2017/QÐ-UBND 21/04/2018 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến 2020 định hướng 2030

59/2015/NÐ-CP 14/03/2018 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 50

Tất cả: 81,610