Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
874/QÐ-BTTTT 12/07/2021 Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

18/2020/QÐ-UBND 14/08/2020 Về việc phê duyệt bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của UBND tỉnh về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

18/06/2020 Một số tài liệu phòng chống thiên tai cho công trình năm 2020

1145/BXD-KHCN 18/06/2020 Hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão

18/06/2020 quy trình kiểm định các công trình tháp thu phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình

2686/BXD-KHCN 18/06/2020 yêu cầu đảm bảo an toàn trong lắp đặt bồn nước, bể nước chế tạo sẵn cho nhà và công trình

08/2020/QÐ-UBND 01/06/2020 Về việc bổ sung một số nội dung Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

11/2019/QÐ-UBND 27/12/2019 Quyết định ban hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

81/2019/NÐ-CP 09/12/2019 Về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

69/2019/NÐ-CP 05/12/2019 Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

13/2018/NÐ-CP 22/11/2019 Nghị định số 13/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Tiếp cận thông tin

104/2016/QH13 22/11/2019 Luật Tiếp cận thông tin

4526/UBND-NCKS 05/12/2019 Đẩy mạnh triển khai Luật Hộ tịch và Đề án cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc

100/2018/NÐ-CP 27/11/2018 Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh lĩnh vực xây dựng

02/2018/TT-BXD 15/05/2018 Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

03/2018/TT-BXD 15/05/2018 Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

37/2017/QÐ-UBND 21/04/2018 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến 2020 định hướng 2030

59/2015/NÐ-CP 14/03/2018 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thông tin quảng cáo


Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 23

Tất cả: 361,570